İnsanı olgunluğa götüren en hızlı atİnsanı olgunluğa götüren en hızlı at ıstıraptır.  Eckhart Tolle

Bu yazıyı değerlendirin.
0     0/5