Mürid tevbesinin gölgesinde, murâd iseMürid tevbesinin gölgesinde, murâd ise Rabbinin inayetinin gölgesinde kâimdir.

Bu yazıyı değerlendirin.
0     0/5